Erik Hofstra

Erik Hofstra

Wagamama’s op het stationsplein te Utrecht was de plek waar ik Erik Hofstra ontmoette.  Nadat we plaats hadden genomen en onze bestelling (2 x de chilli prawn + kimchee ramen) hadden doorgegeven aan de bediening, begon Erik zijn verhaal te vertellen:

“Mijn vriendin woont in Utrecht, vandaar dat ik hier regelmatig ben. Eigenlijk woon ik in Dalfsen, maar gaandeweg de tijd verstrijkt, merk ik dat ik steeds vaker deze kant op kom. Mijn klantenkring breidt zich hier gestaag uit. In Dalfsen is het overigens prachtig wonen. Daar genieten we samen volop van.

Per, ik wil het gaan hebben over de twee activiteiten die ik momenteel voornamelijk doe en waarom ik die doe. Eén van die activiteiten is het werk dat ik voor mijn eigen bedrijf, De Sollicitatie Academie, doe. Daardoor voorzie ik in mijn inkomen. De tweede activiteit is een samenwerkingsverband die ik met 2 vrienden ben aangegaan onder de vlag van Veilig & Vrij. Dat is een initiatief voor het behoud van onze vrijheid dat we medio 2021 zijn gestart.

De 2 initiatieven hebben een algemene deler die mij kenmerken. Ik ben namelijk iemand die duidelijkheid creëert met en voor mensen, waarna ik mensen ondersteun, begeleid en coach en ze vanuit hun status quo mee neem op levensavontuur (voor zover ze dat na de duiding nodig hebben of willen). Voor die duiding zet ik verschillende tools in. De meest waardevolle is Human Design. Daar kom ik straks op terug.

Je moet weten dat er een vrijbuiter in mij zit die vooral vrij wil zijn en zoveel mogelijk wil genieten van het leven. Maar hoe kun je van het leven genieten als je jezelf niet kent? Als je niet weet waar je goed in bent, of welk potentieel er in je zit, hoe kun je dan enigszins prettig door het leven navigeren? Stel dat je getraind bent om vooral de cognitieve kant van jezelf te ontwikkelen, waardoor je ICT-specialist of tandarts bent geworden en je daarmee je geld verdiend – ben je dan gelukkig? Zou jij dan gelukkig zijn met wat je nu over jezelf weet, zoals je hier zit?

Die levensvraag zette mij op een pad. Dat heeft  na een algemene studie en wat certificaten, een paar werkgevers in de facilitaire hoek en de recruitment branche, geresulteerd in mijn eigen bedrijf; De Sollicitatie Academie, van waaruit ik hoger opgeleide mensen ondersteun, coach en begeleid naar ander, passend werk. Dat bracht mij vrijheid en werkgeluk en een inkomen.

Dat gun ik iedereen. Dat altruïstische idee zit nu eenmaal in mij. Met mijn persoonlijke benadering en een specifieke, maar praktische aanpak, doe ik mijn werk. Dat is altijd maatwerk met op onderdelen in het proces wat standaard zaken, zoals een cv dat is.

Mijn werk heeft voornamelijk te maken met de mate van bewustzijn van mensen en hoe men omgaat met emoties. Mijn bewustzijn is door aanleg en levenservaringen hoog ontwikkelt te noemen. Veel mensen laten hun leven teveel regeren door hun emoties, veelal in de vorm van angsten. We zijn ons dat vaak niet bewust. Daardoor zitten we opgescheept met het verkeerde werk of zelf de verkeerde partner, waar we maar geen afscheid van kunnen nemen. Het zou mooi zijn als er wat meer balans tussen ratio en emoties zichtbaar werd. Hoe dat uit de hand kan lopen, hebben we massaal kunnen zien tijdens de coronamaatregelen. Wat dat betreft zitten we volgens mij als mensheid nog in een embryonale fase van onze ontwikkeling.

Een duidingssysteem als Human Design creëert duidelijkheid, mits je de theorie er van correct kunt toepassen. In essentie creëert het een blauwdruk van je DNA zou je kunnen zeggen. Zo corresponderen de 64 hexagrammen van de I Ching op een unieke manier met onze DNA codons of groepen van aminozuren. Dat zijn de bouwstenen van de mens. Het is onze genetische code die door de blauwdruk op een unieke manier zichtbaar wordt.

Alles is energie
Als er gesteld wordt dat alles energie is, dan behoren wij zelf ook tot die wetmatigheid. Dat wordt wel eens vergeten, maar het is wel wat het is. Zo wordt energie omgezet in een vaste substantie die, in ons geval, de vorm van een mens krijgt door een bepaald biologisch proces dat epi-genetisch wordt aangestuurd. Er zit dus een programma “onder” het biologische proces dat maakt dat we ook daadwerkelijk een mens worden. Daar is de wetenschap overigens eensgezind over. Zo worden zaadjes altijd precies waarvoor ze bedoelt zijn te zijn: dat wat er als genetische code in zit. Een tulpenbol zal nooit een roos voortbrengen en andersom.

Moment van imprint
Uitgangspunten om met Human Design te kunnen werken zijn je geboorteplaats, geboortedatum en -tijdstip. Het moment van geboorte is het moment waarop de eerste inblazing van de adem plaatsvindt. De kosmische energie van dat moment van inblazing bepaalt de energetische blauwdruk die we ons hele leven met ons meedragen en waar we het mee moeten doen. Dat is onze energetische imprint. Een dergelijke imprint of blauwdruk geeft direct inzicht in iemands wezenlijke zijn. Die blauwdruk komt in de vorm van een afbeelding.

Als je de psychologische kenmerken van iemands DNA eenmaal helder hebt door middel van een blauwdruk, dan snap je meteen dat je duidelijkheid kunt creëren voor diegene op de voor hem of haar psychologische aspecten, die vooral dominant blijken. De duiding van die aspecten in iemands leven blijkt geweldig accuraat te zijn. Kijk, daar kan ik mee werken. Maar voor ik dat goed en wel onder de knie had en vooral vertrouwde, was ik wel 8 jaar verder.

De blauwdruk interpreteer ik met de achterliggende theorie die ik door de jaren heen ben gaan begrijpen voor wat het is in psychologische zin. Simpel gezegd: ieder mens werkt op z’n eigen manier, vanuit zijn uniekheid, zeer specifiek. Hoe meer iemand zichzelf is, hoe authentieker hij of zij zich zal uiten. “Gewoon jezelf zijn” is nog niet zo eenvoudig in de wereld waarin we leven. Dat weet iedereen. Conditionering speelt een hele grote rol in ons leven. De één is meer geconditioneerd dan de ander door de omstandigheden waarin hij of zij is opgegroeid. De conditionerende thema’s zijn dan ook altijd zeer duidelijk aanwijsbaar in de verkregen blauwdruk.

Sommige mensen heb ik nog nooit ontmoet of gesproken, anders dan één of twee keer mail contact. Door het hebben van een Human Design blauwdruk van hen, ken ik ze vaak beter dan hun beste vriend. Of zichzelf – als je begrijpt wat ik bedoel.

Voor iedereen zijn de geconditioneerde velden net even anders bepaald, alhoewel er algemene delers te ontdekken zijn, die tevens bevestigd zijn door de sociale wetenschap,  met de consensus over bijvoorbeeld de polariteiten van de Big Five persoonlijkheidstheorie. Maar wat de onderliggende oorzaak is van die uitkomsten van een dergelijke persoonlijkheidsvragenlijst, wordt niet duidelijk door het invullen van zo’n vragenlijst alleen. Daar is veel meer voor nodig om dat duidelijker te krijgen, als dat al 100% lukt. De voorspellende waarde van een compleet en goed uitgevoerd assessment komt nooit verder dan 0.8 op een schaal van 0 tot 1. Men weet niet wat die andere 20% is of doet. Dat wordt nooit helder in een assessment. Bij Human Design wel. Een groot voordeel is overigens ook nog dat het goedkoper is en snel duidelijkheid biedt.”

Zo bood Erik aan: Als je mij jouw geboortegegevens stuurt, dan doe ik een basisanalyse voor je, dan krijg je wat meer gevoel bij dit verhaal en waarom ik er zo enthousiast over ben. Nieuwsgierig als ik ben, deed ik dat maar, want ik ben voor de arbeidsmarkt afgekeurd en was wel benieuwd of dat wat er uit de analyse kwam overeenkomt met hoe ik mijzelf zie.

Erik stuurde mij dit plaatje terug:


De toelichting die ik van Erik kreeg was inderdaad zeer accuraat. Zo zie je maar dat er meer krachten zijn die een rol spelen dan hetgeen we hebben aangeleerd, die bepalend zijn voor ons functioneren. Ik ben fan.

Erik vervolgt het gesprek: “Je moet weten dat ik vele jaren in de recruitment branche heb gewerkt, waar ik dagelijks binnen een uur moest inschatten en beoordelen of ik iemand zag doen wat er nodig was voor een bepaalde functie. Daarnaast ben ik assessment specialist. Ik ken de assessmenttools en ik heb een goed gevoel voor mensen en diens talenten ontwikkeld. Maar dat was voor mij niet genoeg. Vandaar dat ik op onderzoek uit ging en van alles heb geprobeerd met als doel te zoeken naar een duidingssysteem dat mij meer en sneller duidelijkheid gaf. Daardoor kan ik efficiënt werken en persoonlijke zaken praktisch maken. Daarom staat er op mijn website van De Sollicitatie Academie ook dat mijn aanpak persoonlijk en praktisch is. Dit klopt voor mij.

Enfin, nadat ik de blauwdruk heb gegenereerd middels betaalde software en ik de Human Design analyse heb gedaan bij een klant, dan kan er daarna worden gekeken naar welke vorm van begeleiding er nodig is om een klant van A (ongewenste situatie) naar B (ideale situatie) te krijgen en wat daarvoor nodig is. Een complete online omgeving met 65 video’s, een werkboek (138 pag.) en ondersteuningsmateriaal in de vorm van sjablonen en formats, kan tevens worden ingezet, zodat de klant zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen gekozen momenten kan werken aan het proces van baanverandering of baanverbetering. Die vrijheid wordt als erg ontspannen ervaren door mijn klanten.”

De tweede activiteit: de materie van Russel-Jay Gould naar Nederland brengen

Voor zover de eerste en voornaamste activiteit van Erik. De tweede activiteit waar Erik het momenteel druk mee heeft, betreft de vreemde maatschappelijke situatie die is ontstaan sinds het uitbreken van Corona. Er klopt veel niet. Dat wat er allemaal niet klopt is een gevaar voor onze vrijheid en democratie. Daardoor is Erik met twee vrienden bezig om de materie van Russel-Jay Gould (Amerika) in Nederland correct te verspreiden, zodat wie dat wil, die materie kan toepassen in zijn of haar leven. Dat brengt correctheid en daarmee een manier om in vrijheid te kunnen leven. Dat is wat veiligenvrij.nl doet.
Erik stelt dat het er inmiddels sterk op lijkt dat we in een maatschappij leven die voornamelijk wordt beheerst door een paar psychopaten en diens volgers met een levensmissie die te duiden valt als: “Sell the fake and steel the real”. Voor eigen gewin. Onze democratie wordt overgedragen aan vreemde buitenlandse entiteiten, de WEF en de EU, waar we niets over te zeggen hebben, zo blijkt. Het volk moet vooral z’n “bek houden”. Het Burger Service Nummer (BSN) speelt hier een belangrijke rol in, zo vertelt Erik. De burger moet gehoorzamen en zich als een schaap gedragen, zodat ze geknipt en geschoren kan worden conform dat wat de De Overheid wil. Maar zijn wij niet in eerste plaats mens en dan pas burger?

“Russel Jay Gould gaat uit van correctheid en het correct toepassen van twee belangrijke werkmethoden die horen bij die correctheid. Die twee werkmethoden zijn het toepassen van Parsé Syntax Grammar en het Postmeesterschap. Dat vraagt om een goed moreel kompas per mens. Met die twee werkmethoden en een Claim of the Life, die we in het Nederlands hebben vertaald, kun je werken aan jouw vrijheid en je beschermen tegen de juridische tirannie die steeds zichtbaarder wordt.

Over de materie van Russell-Jay Gould worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Meestal in het midden van het land. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd wat het verschil is tussen het begrip “burger” of “persoon” en de levende mens. Dat wordt juridisch namelijk anders opgevat. Daarnaast wordt er vertelt hoe je moet handelen om je als mens te kunnen handhaven in een systeem dat jou alleen maar ziet als BSN. Er is daarmee iets fundamenteel mis.

Zo Per, dit is waar ik op dit moment in mijn leven mee bezig ben.”  hiermee sloot Erik zijn verhaal af. We namen nog koffie na en rekenden af. Al doende kletsten we nog even door over eigen opgedane ervaringen, alvorens ik de foto maakte om de ontmoeting af te sluiten en ik mijn reis huiswaarts maakte.

Erik, ik heb je leren kennen als een erg bewust persoon die een nuchtere kijk op de wereld heeft. Ik weet zeker dat je veel mensen kunt begeleiden in hun proces in het leven om zich verder te ont-wikkelen. Mooi dat er mensen zijn zoals jij die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor anderen die er open voor staan.